Zorgverzekeringswet

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering voor zorg (basispakket) afsluiten. Dit geldt ook voor kinderen, zijn zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd op de polis van de ouders. De Rijksoverheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Dit is medisch noodzakelijke zorg waar iedereen recht op heeft. Via onderstaande link kunt u zien wat er onder de basisverzekering valt.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering

Men kan zich vrijwillig aanvullend verzekeren, een aanvullende verzekering is niet verplicht. De Zorgverzekeraars bepalen zelf wat in aanvullende verzekeringen zit. Deze informatie kunt u aanvragen bij uw gekozen Zorgverzekeraar. 

- De basisverzekering is verplicht als u woont of werkt in Nederland. Ook voor kinderen (zij zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd op de polis van de ouder).
- Het basispakket is voor iedereen gelijk.
- Het basispakket is bepaald door de overheid. De inhoud kan jaarlijks veranderen. De overheid stelt ook de hoogte van het eigen risico en de hoogte van de zorgtoeslag vast. Voor bepaalde zorg geldt geen eigen risico, zoals huisartsenzorg of verloskundige zorg. De overheid bepaalt ook voor welke zorg u een eigen bijdrage moet betalen. Dit staat helemaal los van het eigen risico.
- Een zorgverzekeraar moet u accepteren voor het basispakket.
- De premie van een polis is voor iedereen gelijk, maar kan wel verschillen per verzekeringsmaatschappij. Iedereen met dezelfde polis betaalt dus hetzelfde, ongeacht leeftijd of gezondheid.
- Zorgverzekeraars hebben zorgplicht. Zij moeten zorgen dat iedereen op tijd en binnen redelijke afstand de zorg krijgt die nodig is.

Men kan zich vrijwillig aanvullend verzekeren.
Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Omdat er veel verschillende pakketten zijn, is het belangrijk dat u de aanvullende verzekering goed afstemt op wat u nodig heeft. Een zorgverzekeraar mag u weigeren voor een aanvullende verzekering. Bijvoorbeeld oudere mensen die veel zorg nodig hebben of chronisch zieken. In de praktijk gebeurt dit bijna nooit.

Het eigen risico is het bedrag dat u moet betalen als u zorgkosten maakt. U betaalt dus zelf de eerste €385 (prijspeil 2017). Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten.
Bij de zorgverzekeraar kunt u een betalingsregeling afspreken en het eigen risico in termijnen betalen. Vraag hiernaar bij de zorgverzekeraar.
U kunt het verplichte eigen risico vrijwillig verhogen met €100, €200, €300, €400 of €500. De zorgverzekeraar geeft dan korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering.
Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.

Geen eigen risico voor:
- huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost);
- verloskundige zorg en kraamzorg;
- bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR). Bij de behandeling van deze ziekten zijn verschillende zorgverleners betrokken. Bij bijvoorbeeld diabetes zijn dat huisarts, diëtist, podotherapeut, apotheker, oogarts en fysiotherapeut. Dit heet ketenzorg.

Toelatingsvoorwaarden

Basisverzekering; niemand mag worden geweigerd.
Aanvullende verzekering; hier mag de zorgverzekeraar wel in weigeren.

Kosten en vergoeding

Ziektekostenpremie: maandelijks, bedrag afhankelijk van het gekozen pakket en van de zorgverzekeraar. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw): maandelijks via werkgever of uitkeringsinstantie. 
ZZP-ers: maandelijks via een belastingaanslag.

Eigenrisico: de eerste €385 (prijspeil 2017), plus evt verhoging eigenrisico, van de gemaakte zorgkosten dient u zelf te betalen. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten.