Alzheimer / Dementie

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Maar liefst 70% van alle mensen met dementie heeft Alzheimer. Iemand met Alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, krijgt iemand steeds meer moeite met dagelijkse vaardigheden.

 

Zie voor meer informatie de website van de gemeente.

Voor algemene informatie over Alzheimer kunt u terecht bij op de website www.alzheimernederland.nl.

 

Dementie raakt ons allemaal. Een op de vijf mensen krijgt dementie. Rondom elke persoon met dementie staan drie mantelzorgers. De kans is groot dat je in je omgeving iemand kent die hiermee te maken heeft.

Iedereen kan op zijn eigen manier een steentje bijdragen om het leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers aangenamer te maken. Maar wat kun je als buurtbewoner voor je omgeving doen? Of als ondernemer? 
Voor meer informatie over dementie en online trainingen 'omgaan met dementie' zie: www.samendementievriendelijk.nl

In de bijeenkomsten is allereerst aandacht voor kennis over dementie en bijvoorbeeld hoe je dementie kunt herkennen. Daarna worden situaties uit de praktijk nagespeeld, gericht op alledaagse situaties om te laten zien hoe om te gaan met mensen met dementie. Tenslotte wordt besproken hoe het geleerde kan worden toegepast in de dagelijkse praktijk. 

Tips en informatie om een mantelzorger van iemand met dementie te ondersteunen www.dementie.nl
 

Margaretha van Engelenburg;

 m.vanengelenburg@careyn.nl
  mantelzorg@stdb.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Voor het regelen van zorg en ondersteuning is in de meeste gevallen een diagnose nodig.

 

Kosten en vergoeding

Gratis
Dementieconsulent of Casemanager Dementie wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering.

Aanvraag procedure

Aanmeldingen voor de trainingen Dementievriendelijk kunnen uitsluitend per e-mail worden gedaan: c.flantua@alzheimervrijwilligers.nl