Kinderbijslag

Kinderbijslag is een gift van de Nederlandse overheid aan ouders voor opvoedingskosten van kinderen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert deze uit. Kinderbijslag wordt uitbetaald op de eerste dag van het kwartaal.

 

Dubbele kinderbijslag mogelijk voor thuiswonende kinderen met intensieve zorg (CIZ-indicatie nodig) of uitwonend door onderwijs (zie hiervoor het aparte werkproces dubbele kinderbijslag).

Let op: Het kindgebondenbudget van de belastingdienst wordt uitgekeerd aan de ouder die de kinderbijslag ontvangt.

afdeling kinderbijslag

030-2649020

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Voor ouders/verzorgers van kinderen onder de 18 jaar.

 

 

 

Kosten en vergoeding

zie  SVB bedragen kinderbijslag