SAVE-team (Samen Veilig-Veilig Thuis)

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis is er voor iedereen die hulp nodig heeft omdat het thuis niet veilig is: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en andere omstanders. Zij kunnen terecht bij Veilig Thuis voor advies en ondersteuning. Veilig Thuis zet zich in voor een plek die geborgen en vertrouwd moet zijn maar dat nu even niet is. Samen met de cliƫnt en het gezin werkt Veilig Thuis aan een veilige omgeving door onveilige situaties te doorbreken en mensen in beweging te zetten. Medewerkers van Veilig Thuis kunnen doorverwijzen en toeleiden naar de juiste hulp.

 

 

Medewerkers SAVE- team De Ronde Venen

030 242 78 00

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Anonieme meldingen kunnen niet bij het kernteam worden ingediend.

Veilig thuis kan anonieme meldingen alleen aannemen als de informatie niet herleidbaar is tot de melder. 

Aanvraag procedure

Voor noodgevallen kan 24 uur per dag contact worden opgenomen met de Crisislijn 0800-2000

Anoniem chatten met Veilig Thuis: maandag t/m vrijdag van 9-17u op veiligthuisutrecht.nl en veiligthuis.nl.