SAVE-team (SAVE Jeugdbescherming)

Samen werken aan veilig opgroeien en een geweldloos thuis.

Samen Veilig Midden-Nederland 
komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer.

Ons werk is breed. Daarom hebben wij ons werk georganiseerd in twee primaire diensten: 

Veilig thuis Utrecht:
Het advies- & meldpunt kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling voor de provincie Utrecht. Iedereen kan advies vragen of zorgen melden. Voor meer informatie zie de website.

SAVE Jeugdbescherming komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind of jongere. In opdracht van de gemeenten in de provincies Utrecht en Flevoland biedt SAVE Jeugdbescherming begeleiding bij preventieve jeugdbescherming in het vrijwillig kader en voert maatregelen uit op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor meer info zie de website.
 

Wil je direct iemand spreken? Bel dan: 0800-2000

0800-2000

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Veilig thuis kan anonieme meldingen alleen aannemen als de informatie niet herleidbaar is tot de melder. 

Aanvraag procedure

Voor noodgevallen kan 24 uur per dag contact worden opgenomen met de Crisislijn 0800-2000

Anoniem chatten met Veilig Thuis: maandag t/m vrijdag van 9-17u op veiligthuisutrecht.nl en veiligthuis.nl.