Meld- en Adviespunt Bezorgd

Maakt u zich zorgen over iemand met verward gedrag? Bijvoorbeeld iemand die ronddoolt op straat, zichzelf vervuilt of wartaal uitslaat? 
Neem dan contact op met het Meld- en Adviespunt Bezorgd.
 

 

Het Meld- en Adviespunt van de GGD is er voor sociaal kwetsbare mensen, die vaak veel problemen hebben, zoals verslaving, schulden, verwardheid of vervuiling. 

De GGD werkt hierbij samen met tal van (zorg)organisaties zoals de wijkteams, huisartsen, specialistische zorg zoals GGZ en verslavingszorg, politie en gemeente om ervoor te zorgen dat de gemelde persoon de juiste zorg en/of hulp krijgt. 

Het Meld- en Adviespunt Bezorgd is bereikbaar via 030 - 630 54 80, of via het meldingsformulier. Ook per mail is het Meldpunt bereikbaar: meldpunt@ggdru.nl
Krijgt u niet direct contact? Er wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen. 
 

zie ook onze regelingen:

GGD: meld-en-adviespunt-bezorgd

Save Team

meldpunt zorg en overlast gemeente 

030-6305480

 meldpunt@ggdru.nl

Ga naar de website...

Kosten en vergoeding

Er zijn geen kosten aan verbonden 

Aanvraag procedure

Na uw melding onderzoekt het Meldpunt of en welke hulp nodig is. Wanneer de inschatting is dat er mogelijk verplichte zorg nodig is, wordt een onderzoek gestart. Een psychiatrisch geschoolde medewerker beoordeelt of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd.