Toeslagen: Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Deze toeslag is beschikbaar voor ouders die werken of studeren. Ouders dienen hiervoor zelf een aanvraag te doen. 
Ook peuterspeelzalen worden als kinderdagverblijf beschouwd.

LET OP: geef wijzigingen in uw situatie op tijd door, zie voor meer informatie mijntoeslagen.nl

 

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Het hangt onder andere af van uw (gezamenlijk) inkomen, het soort kinderopvang en het aantal opvanguren.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag? Doe hier een proefberekening.

Let op: maak gebruik van een goedgekeurde dagopvang/bso/gastouder. Dit kunt u checken in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). - Zorg voor een contract met LRK nummer

Ouders die niet werken of één van beide werkt niet komen niet in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag maar wel voor een bijdrage van de gemeente (als er een indicatie) is. Die gemeentelijke bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt aan de kinderopvang. Zie voor meer informatie de regeling VVE.

 

TOESLAGENAFFAIRE
Heeft u problemen door de toeslagenaffaire dan kunt zich aanmelden:

Hulp van de gemeente
Heeft u problemen door de toeslagenaffaire? Denk aan schulden. Of problemen met uw gezondheid, werk, woning of gezin. Neem dan contact met ons op. Bel 0297 29 16 02. Of mail toegang@derondevenen.nl. Vraag naar Houda Jabbar.

Meld u aan voor de herstelregeling
De Belastingdienst wil herstellen wat fout is gegaan. Dit staat bekend als de herstelregeling. Is hier nog geen contact over geweest? Meld u dan aan voor de herstelregeling van de Belastingdienst. 

afdeling toeslagen

0800 - 0543 (gratis)

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen zijn:

  • U (en uw partner) hebben beide werk. Dit mag ook parttime zijn.
  • Uw kind gaat naar een geregistreerde opvang
  • U en uw kind wonen op hetzelfde adres

Wanneer u stopt met werken of (gedeeltelijk) werkloos raakt en uw kind nog naar de kinderopvang gaat, heeft u nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Daarna vervalt het recht op de toeslag en moet u de toeslag zelf stopzetten. 

Kosten en vergoeding

De kinderopvangtoeslag wordt in maandelijkse termijnen uitgekeerd.

  • U betaalt voor kinderopvang altijd een eigen bijdrage.
  • Gaat uw kind meer uren naar de kinderopvang dan het maximum dat is vastgesteld door de belastingdienst dan betaalt u deze extra uren ALTIJD zelf.

Aanvraag procedure

Aanvraag kinderopvangtoeslag gaat via de Belastingdienst. De aanvraag kan digitaal worden aangevraagd met behulp van de DigiD. Het servicepunt kan ondersteunen bij het aanvragen van een DidiD.
 

De medewerkers van het Geldpunt kunnen u ondersteunen bij de digitale aanvraag. 

De belastingvrijwilligers van Tympaan de Baat kunnen u ondersteunen bij de digitale aanvraag.

Neem voor hulp contact op met het Servicepunt.