Wmo: Huishoudelijke hulp via WMO of particulier

Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig mee blijven doen in de maatschappij en uw huishouden blijven doen? Met een beperking door ouderdom, ziekte of moeilijkheden thuis is dit soms lastig. Als u belemmeringen tegenkomt in uw huishouding, bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Wanneer dit niet lukt, kunt u een beroep doen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 

 

Wanneer iemand in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp via de Wmo, geeft de gemeente een beschikking af. Deze wordt op één naam per huishouden en voor bepaalde tijd afgegeven. Daarna is de inwoner zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een eventuele verlenging. Zo'n verlengingsaanvraag kan worden gedaan vanaf zes weken voor het aflopen van de beschikking.

Wanneer de persoon op wiens naam de beschikking staat, komt te overlijden en er een overblijvende partner is dan stopt de indicatie zes weken later. Als het wenselijk is voor deze partner dat de huishoudelijke hulp wordt voortgezet, dient er bij de Wmo een nieuwe aanvraag op naam van de partner te worden gedaan.  

Huishoudelijke hulp kan worden toegekend in natura (u krijgt huishoudelijke hulp) of in de vorm van een PGB (u krijgt een bedrag om zelf hulp in te huren). 
 

Onderstaand een aantal bedrijven/particulieren die eventueel hulp kunnen bieden, tegen betaling:
(Het Servicepunt geeft alleen advies en staat niet in voor de kwaliteit van de geboden diensten.)

 • Hulp vragen uit eigen netwerk. Bijvoorbeeld: partner, kinderen, bekenden of buren.
 • Home works tel: 085-4444090
 • ZorgSamen  tel: 0297-521916
 • Abcoude : Tante Jo - een steuntje in de rug. Jolanda van Schaik. Tel. 06-36490848. tantejoabcoude@live.nl
 • Steun en Toeverlaat. Mw Marie-Jose van Hussen, email mjvhussen@gmail.com. Tel. 06-14060755
 • Sopje
 • Aktief in welzijn: Caroline Scheltes Tel. 06–15260414 caroline@aktiefinwelzijn.nl
 • Saar aan huis.mantelzorgondersteuning
 • Zorgmies. De ronde venen: Daphne & Brigitte. Tel. 0294-244022 email: ronde-venen@zorgmies.nl Gezelschap, begeleiding, ondersteuning, waar nodig licht huishoudelijk werk maar geen voorbehouden (medische) handelingen.
 • Mantelaar.nl: Mantelaar koppelt zorgstudenten aan ouderen om er voor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven verbetert. (vergoed via zorgverzekering/PGB/belastingaftrek bij extra gezinshulp)
 • K. Tekeste: huishoudelijke hulp in Abcoude en Baambrugge, prijsindicatie 25 euro per uur.  Email kochob.tekeste@gmail.com. 0655487774
 • Zorgmaatje aan huis: lichte huishoudelijke taken, samen boodschappen doen, fijne wandeling en vooral gezelligheid en gezelschap.

Zorgaanbieders/contractanten: zie de website beschikbaarheidswijzer.nl 

0297-587600

 info@servicepuntderondevenen.nl

Ga naar de website...


2021 Spoedzaken in de wmo

Toelatingsvoorwaarden

U moet inwoner zijn van deze gemeente. Een melding kan pas gedaan worden wanneer u daadwerkelijk bent ingeschreven in de GBA (Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens).

Wanneer er een huisgenoot is die het huishoudelijke werk kan doen dan komt men niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden.

Kosten en vergoeding

U betaalt een verplichte eigen bijdrage van €20,60 per maand. 
Collectief verzekerden via de gemeente kunnen een vergoeding van 100% krijgen tot maximaal € 370,-, indien zij AV-Top of AV-standaard verzekerd zijn.

Wanneer iemand WLZ zorg ontvangt en ook ondersteuning heeft vanuit de WMO dan betaalt de inwoner alleen een eigen bijdrage voor de WLZ.

 

Aanvraag procedure

De gemeente moet binnen 7 dagen na ontvangst van een melding een ontvangstbevestiging sturen.
Daarna heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen en te komen tot een aanvraag.
Hierna heeft de gemeente nog 2 weken tijd om te komen tot een beschikking.