Wmo of particuliere huishoudelijke hulp

Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig mee blijven doen in de maatschappij en zelf uw huishouden te blijven doen? Met een beperking door ouderdom, ziekte of moeilijkheden thuis is dit soms lastig. Als u belemmeringen tegenkomt in uw huishouding, bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Welke hulp of begeleiding u krijgt, is afhankelijk van hoe het met u gaat.

Van januari tot april 2019 zijn de opties Tzorg, Aller Zorg, Zonzorg, Alfa & Zorg en ZorgSamen. Vanaf april worden nieuwe organisaties ingekocht vanuit de gemeente. 

Er is op dit moment een groot tekort aan personeel bij de zorgaanbieders.

Wanneer een beschikking huishoudelijke hulp op naam staat van een partner die komt te overlijden en er is een echtgenoot die ook huishoudelijke ondersteuning nodig heeft, zal de beschikking nog 6 weken doorlopen. Er dient een nieuwe melding naar de WMO gedaan te worden voor een beschikking op naam van de partner.

Is er een WLZ-indicatie aangevraagd en men is thuis, dan kan voor deze korte periode (vóór opname) via de WMO hulp bij het huishouden en dagbesteding worden aangevraagd.

Aanvrager kan in overleg met de wmo consulent kiezen voor zorg in natura (ZIN) of een PGB (Persoons Gebonden Budget)
 

Onderstaand een aantal bedrijven/particulieren die eventueel hulp kunnen bieden, tegen betaling:
(Het Servicepunt geeft alleen advies en staat niet in voor de kwaliteit van de geboden diensten.)

0297-587600

 info@servicepuntderondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Men moet inwoner zijn van deze gemeente. Aanvraag kan pas gedaan worden wanneer men daadwerkelijk is ingeschreven in de GBA (Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens).

Wanneer er een huisgenoot is die het huishoudelijke werk kan doen dan komt men niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden.

Kosten en vergoeding

Voor de verplichte eigen bijdrage wmo (€ 19,= per maand) kunnen collectief verzekerden via de gemeente een vergoeding van 100% krijgen tot max. € 370,=, indien zij AV-Top of AV-standaard verzekerd zijn.

Wanneer iemand WLZ zorg ontvangt en ook ondersteuning heeft vanuit de WMO dan betaalt de inwoner alleen een eigen bijdrage voor de WLZ.

 

Aanvraag procedure

De gemeente moet binnen 7 dagen na ontvangst van een melding een ontvangstbevestiging sturen.
Daarna heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen en te komen tot een aanvraag.
Hierna heeft de gemeente nog 2 weken tijd om te komen tot een beschikking.