Wmo of particuliere huishoudelijke hulp

Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig mee blijven doen in de maatschappij en zelf uw huishouden te blijven doen? Met een beperking door ouderdom, ziekte of moeilijkheden thuis is dit soms lastig. Als u belemmeringen tegenkomt in uw huishouding, bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Wanneer dit niet lukt, kunt u een beroep doen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). 

 

De gemeente geeft, wanneer u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp, een beschikking af. Deze wordt op één naam gezet. Wanneer de persoon op wiens naam de beschikking staat komt te overlijden en de hulp moet worden voortgezet voor de overblijvende partner zal de beschikking nog zes weken doorlopen. Er dient een nieuwe melding naar de WMO gedaan te worden voor een beschikking op naam van de partner.

De beschikking wordt voor bepaalde tijd afgegeven, de inwoner is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een verlenging (indien gewenst). Dit kan zes weken voor de beschikking afloopt. 

Huishoudelijke hulp kan worden toegekend in natura (u krijgt huishoudelijke hulp) of in de vorm van een PGB (u krijgt een bedrag om zelf hulp in te huren). 
 

Onderstaand een aantal bedrijven/particulieren die eventueel hulp kunnen bieden, tegen betaling:
(Het Servicepunt geeft alleen advies en staat niet in voor de kwaliteit van de geboden diensten.)

0297-587600

 info@servicepuntderondevenen.nl

Ga naar de website...


Gecontracteerde zorgaanbieders (stand december 2020)

2021 Spoedzaken in de wmo

Toelatingsvoorwaarden

U moet inwoner zijn van deze gemeente. Een melding kan pas gedaan worden wanneer u daadwerkelijk bent ingeschreven in de GBA (Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens).

Wanneer er een huisgenoot is die het huishoudelijke werk kan doen dan komt men niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden.

Kosten en vergoeding

U betaalt een verplichte eigen bijdrage van € 19,- per vier weken. 
Collectief verzekerden via de gemeente kunnen een vergoeding van 100% krijgen tot maximaal € 370,-, indien zij AV-Top of AV-standaard verzekerd zijn.

Wanneer iemand WLZ zorg ontvangt en ook ondersteuning heeft vanuit de WMO dan betaalt de inwoner alleen een eigen bijdrage voor de WLZ.

 

Aanvraag procedure

De gemeente moet binnen 7 dagen na ontvangst van een melding een ontvangstbevestiging sturen.
Daarna heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen en te komen tot een aanvraag.
Hierna heeft de gemeente nog 2 weken tijd om te komen tot een beschikking.