Algemeen Dagbesteding

Komt u niet veel meer onder de mensen, en mist u deze contacten? Wordt u een dagje ouder en wat strammer en stijver? Of laat uw geheugen u wel eens in de steek? Dan is een voorziening als de dagbesteding mogelijk iets voor u.

Samen koffie drinken of lunchen bijvoorbeeld. Er zijn verschillende bewegings- en creatieve activiteiten. 

 

Dagbesteding voor ouderen kan zowel particulier als via de gemeente worden geregeld.
Het is handig om bij de verschillende aanbieders een kijkje te nemen of de sfeer u bevalt.  Soms is het mogelijk een dagje mee te doen voordat er een officiële indicatie is. Hiervoor kan worden gebeld met de locatie zelf.

Abcoude
- Het Buitenverblijf I.v.m. verhuizing naar nieuwe locatie momenteel een clientenstop. Per 2/4/2024 gaan zij open op de nieuwe locatie.
Amstelhoek
- Dagopvang De Nostalgie
Baambrugge
- Zorgboerderij Den Haring
Mijdrecht
- Beleef het Leven
- Het Raakvlak
Vinkeveen
- Het Tuinhuis 
- Het Dorpshart

Dagbesteding met zorg:
Hiervoor is een indicatie nodig via de Wet Langdurige Zorg. Dit betekent dat de zorg voornamelijk vanuit het Rijk wordt betaald en niet vanuit de gemeente (zoals bij WMO).
Via het CIZ wordt een indicatie aangevraagd. Om deze te verkrijgen dienen medische gegevens te worden overlegd aan het CIZ. Wanneer de indicatie is aangevraagd wordt de inwoner ingedeeld in een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP).

Abcoude
- Dagactiviteitencentrum van Careyn
Mijdrecht

Vinkeveen
- Maria Oord van Careyn

DAGBESTEDING voor NAH
Abcoude: De Merenhof van Ons Tweede Thuis
Vinkeveen: Het Dorpshart van Careyn is een dagbehandeling op het terrein van Maria-Oord waar met een WMO, WLZ en GZSP indicatie zorg kan worden afgenomen. U kunt hier tevens eerstelijns paramedische zorg ontvangen.

DAGBESTEDING dementie
Voor mensen met dementie zijn er volop mogelijkheden om hun dag op een prettige manier buitenshuis door te brengen. Welke dagbestedingen er in De Ronde Venen zijn, kunt u zien in een nieuwe serie korte films. De filmpjes geven een kleine impressie van de verschillende dagbestedingslocaties. Uiteraard is dit alleen ter inventarisatie, u kunt bij de gewenste dagbesteding een afspraak maken voor een kennismaking en rondleiding.
www.derondevenen.nl/dementievriendelijk.

De inwoner is (licht) verstandelijk gehandicapt of psychiatrisch patiënt:

Abcoude
- Zorgboerderij Bruintjes 
- Zorgboerderij Binnen Best 
- Stichting Groen en Doen
De Hoef

Wilnis
-Dagbesteding bij Buurderij van Dam. 06-39047148 Padmosweg 169, Wilnis info@buurderijvandam.nl
-Dagbesteding De Amstelkade, onderdeel van Reinaerde. De Amstelkade is een natuurkampeerterrein, theehuis en kinderboerderij. 
 Mijdrecht
- Dagbesteding van Zideris voor mensen met een verstandelijke beperking.
- De Dorpskamer Het Raakvlak is een ontmoetingsplek voor mensen met een beperking of psychiatrische kwetsbaarheid. 
Nes aan de Amstel
- Boerderij Kerkzicht biedt dagbesteding voor mensen met een beperking of ziekte. Dit kunnen mensen van alle leeftijden zijn met (licht) verstandelijke of lichamelijke beperkingen, maar ook mensen die psychiatrische problemen hebben.
Vinkeveen
- Dagbesteding 't Veenhoekje van Amerpoort is er voor jongeren met een verstandelijke beperking.
- Dagbesteding Herenweg van Amerpoort is er voor ouderen met een verstandelijke beperking.
- Dagbesteding Camping de Tachtigmorgen.

 

Toelatingsvoorwaarden

WMO-indicaties kunnen alleen worden aangevraagd als men is ingeschreven in de Gemeente De Ronde Venen.

Als cliënt een ZZP (zorgzwaartepakket) van de Wlz heeft, dient deze een aanvraag te doen bij het CIZ.

 

Kosten en vergoeding

Dagbesteding valt onder de WMO. Zoals bij alle WMO-voorzieningen geldt een eigen bijdrage van € 20,60 per vier weken. Zie www.hetcak.nl
Inwoners met een partner waarvan minimaal één persoon nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd) is betalen geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. 

Voor de verplichte eigen bijdrage wmo (€20,60 per maand) kunnen collectief verzekerden via de gemeente een vergoeding van 100% krijgen tot max. €370,--, indien zij AV-Top of AV-standaard verzekerd zijn.