Uitkering ZZP-ers

ZZp-ers én inwoners die hun (niet meer levensvatbare) bedrijf moeten beëindigen, komen niet in aanmerking voor een ww-uitkering. Door het BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) kunnen zij mogelijk tijdelijk een uitkering ontvangen totdat ze weer in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien. 

BBZ: voor informatie klik hier

Indien gevestigde zelfstandigen tijdelijk inkomensproblemen hebben, waardoor ze niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, dan komen zij in aanmerking voor een periodieke uitkering. 
 

Tevens is er een tegemoetkoming van de gemeente om huur of hypotheek te betalen bij plotselinge daling van inkomen: woonkostentoeslag.
Woonkostentoeslag is online aan te vragen  of via het formulier bijzondere bijstand (volledig invullen).
Zie tevens onze regeling over woonkostentoeslag.

www.overrood.nl Voor hulp en advies voor (stoppende) ZZP-ers.
 

 

TEK (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb)
De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb'er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

TEK is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. U vraagt met terugwerkende kracht aan voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.
Voor meer informatie en aanvragen klik hier

 

Financiële tegemoetkoming voor ondernemers tijdens corona
voor toelatingsvoorwaarden en/of aanvragen klik op de link

  • NOW: tegemoetkoming in loonkosten
    tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
  • Tozo: inkomensondersteuning en leningen 
    Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
  • TVL: tegemoetkoming vaste lasten
  • TONK: ondersteuning noodzakelijke kosten

Regeling aanvragen bij de gemeente klik hier
Regelingen overzicht bij de Rijksoverheid

 

Op de rand van faillissement? De WHOA biedt uitkomst.
Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. Met de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan dit. De wet is op 1 januari 2021 ingegaan. Check hoe dit akkoord werkt.

De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door hun schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven door. Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de WHOA, omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen. De ondernemer met schulden (de schuldenaar) kan het WHOA-traject ook zelf in gang zetten.

Werk en Inkomen Bureau Zelfstandigen

 bbz@utrecht.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Het bedrijf moet al een redelijke termijn bestaan en er moet voldaan worden aan het urencriterium. Ook wordt gekeken naar de inkomsten over een boekjaar (dus niet het maandelijks inkomen).

Let op: mensen die gedeeltelijk als zelfstandige werken komen niet voor de BBZ in aanmerking, zij moeten een bijstandsuitkering aanvragen.
Zie de regeling voor bijstandsuitkerring.

Kosten en vergoeding

Het BBZ vult het inkomen aan tot de bijstandsnorm. Deze uitkering mag 12 maanden duren en kan worden verlengd met maximaal 24 maanden. 

De periodieke uitkering is in principe een renteloze lening. Na de bijstandsverlening bepaalt de gemeente of (een deel van) de lening terugbetaald moet worden.

BBZ wordt altijd maar voor een bepaalde periode toegekend, is verlenging nodig dan moeten mensen een mail sturen naar  bbz@utrecht.nl , met daarin een verzoek de uitkering te verlengen. Er is geen 'verlengings-formulier'.

Aanvraag procedure

voor aanvragen en/of meer informatie klik hier.

Na de aanvraag gaat de gemeente na of het bedrijf gezond is. Dit betekent dat het genoeg gaat opleveren, om in het levensonderhoud te voorzien. De gemeente neemt binnen 13 weken een besluit, dit kan worden verlengd met nogmaals 13 weken. Binnen 6 weken kan tegen het besluit bezwaar gemaakt worden.