Uitkering ZZP-ers

ZZp-ers én inwoners die hun (niet meer levensvatbare) bedrijf moeten beëindigen, komen niet in aanmerking voor een ww-uitkering wanneer zij (tijdelijk) te weinig inkomsten hebben uit hun onderneming. Door het BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) kunnen zij mogelijk tijdelijk een uitkering ontvangen totdat ze weer in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het bedrijf moet al een redelijke termijn bestaan en er moet voldaan worden aan urencriterium. Ook wordt natuurlijk niet gekeken naar een inkomen per maand, maar naar de inkomsten over een boekjaar.

De periodieke uitkering is in principe een renteloze lening. Na de bijstandsverlening bepaalt de gemeente of (een deel van) de lening terugbetaald moet worden.

Indien gevestigde zelfstandigen tijdelijk inkomensproblemen hebben, waardoor ze niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, dan komen zij in aanmerking voor een periodieke uitkering. Het Bbz vult het inkomen aan tot de bijstandsnorm. Deze uitkering mag 12 maanden duren en kan worden verlengd met maximaal 24 maanden. De gemeente bepaalt aan de hand van het inkomen uit het voorafgaande jaar of er terug moet worden betaald. In principe is de periodieke lening een renteloze lening.

BBZ wordt altijd maar voor een bepaalde periode toegekend, is verlenging nodig dan moeten mensen een mail sturen naar  bbz@utrecht.nl , met daarin een verzoek de uitkering te verlengen. Er is dus geen 'verlengings-formulier'.

Let op: mensen die gedeeltelijk als zelfstandige werken komen niet voor de BBZ in aanmerking, zij moeten een bijstandsuitkering aanvragen.

www.overrood.nl Voor hulp en advies voor (stoppende) ZZP-ers.

 bbz@utrecht.nl

Toelatingsvoorwaarden

Zie de toelichting

Aanvraag procedure

Na de aanvraag gaat de gemeente na of het bedrijf gezond is. Dit betekent dat het genoeg gaat opleveren, om in het levensonderhoud te voorzien. De gemeente neemt binnen 13 weken een besluit, dit kan worden verlengd met nogmaals 13 weken. Binnen 6 weken kan tegen het besluit bezwaar gemaakt worden.

Wijs mensen ook op woonkostentoeslag: tegemoetkoming van de gemeente om huur of hypotheek te betalen bij plotselinge daling van inkomen. Er moet sprake zijn van een bijzondere situatie. Bij twijfel is meer informatie te verkrijgen bij Nardy Duchene en Noreen de Boer.
Woonkostentoeslag is aan te vragen via het formulier bijzondere bijstand (volledig invullen).