Jeugdzorg: gemeente DRV

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Als opgroeien of opvoeden (even) niet goed gaat, kunnen zij en hun ouders of opvoeders jeugd- en opvoedhulp krijgen.

Voor vrijwel elke hulpvraag hebben organisaties voor jeugd- en opvoedhulp een passend aanbod. De hulp kan geboden worden op school, de sportclub of op de kinderopvang. Of thuis, in een pleeggezin, een gezinshuis, in een kleinschalige behandelgroep of in een gesloten instelling. In deeltijd of 24 uur per dag. Individueel of als gezin.
De organisaties betrekken indien nodig andere instanties of hulpaanbieders bij de zorg: scholen, politie, (huis)artsen en/of maatschappelijk werkers. Het doel is altijd om kwetsbare kinderen en jongeren zoveel mogelijk volwaardig mee te laten doen aan de maatschappij.

Jeugd- en opvoedhulp wordt ingekocht door gemeenten.

 

 

Op het moment dat u als inwoner gebruik wil maken van de mogelijkheid tot vergoeding van kosten rondom Jeugdzorg, dan dient er een aanvraag via de toegang te verlopen.

U kunt zelf contact opnemen met de zorgaanbieder van uw keuze. De zorgaanbieder kan zelf aangeven of zij een contract hebben met gemeente De Ronde Venen. Wanneer dit niet zo is zijn de kosten mogelijk voor eigen rekening. 

Voor meer informatie zie ook de regelingen:
poh-ggz-jeugd
jeugdgezondheidszorg-ggd
jeugd: dyslexie
akj-vertrouwenspersoon-in-de-jeugdhulp
trainingen-voor-kinderen
Opvoeden

0297-587600

 info@servicepuntderondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Men moet inwoner zijn van deze gemeente. Aanvraag kan pas gedaan worden wanneer men daadwerkelijk is ingeschreven in de GBA (Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens).

Aanvraag procedure

Vul een contactformulier in en mail deze naar: toegang@derondevenen.nl
Contactformulier is verkrijgbaar bij het Servicepunt.